За автора

Мануела Манлихерова е завършила журналистика в Софийския университет. През 2002 година защитава докторската си теза на тема, посветена на медиите и елитите: „Медии и елит – взаимни влияния в периода 1995-2000/http://www.mediaelite.org/.  Дълго време съчетава журналистическата практическа дейност с преподаването на журналистика. Журналистическата си радиопрактика започва през 1994 година като репортер и новинар в радио „Тангра”, по-късно в радио „Витоша”. Специализира курс „Интеграция на теория и практика” в City University – London. През март и април 2005 – стажува в ВВС Five Live, LBC – London. От 2000 до 2010 година е автор на българската част на рубриката „Европейски акценти” на РФИ – България. В същия период отговаря за комуникациите на РФИ в България. Има няколко стажа в отдел „ Kомуникации” на РФИ – Париж.
От 2001 година до момента преподава в ФЖМК на Софийския университет. От 2010 до 2014 е  член на Борда на Европейската асоциация за обучение на журналисти /EJTA/. Понастоящем  координатор на проекти, свързани с журналистическите компетенции.  От 2013 до момента е част от екипа на европейския радиопроект „Europe On Air”. Автор е на книгите: „ Медии и елит. Взаимни влияния в периода 1995-2000 (2007), „Съвременното форматно радио” (2008) .

 

error: The content is protected!!