Mediaelite.org е място, където се срещат различно разказани истории, от различни ъгли, спазвайки ценностите и поставяйки качеството над количеството.

Сайтът е редактиран от Мануела Манлихерова и е вглеждане в заобикалящия свят чрез комбинация от статии, рецензии, звуци и снимки.

Журналист

Мануела Манлихерова

Завършила журналистика в Софийския университет, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Репортер и новинар в радио “Тангра” и “Витоша”, сътрудник на Радио Франс Интернасионал – България.

Блог

Следвайте Мануела Манлихерова

Ренесансът на аудиото

  Аудиото е в своя ренесанс. Защото хората са изкушени от граничещите с приказките истории, които им се предлагат в модерния , и вече виртуален свят, в който живеем. Защото днешните забавления са на път да пресъздават реалния свят с цялото богатство от звуци. И...

Съвременни аспекти на медийното образование

Все по-често се замисляме за перспективите пред медийните професии с оглед на бързите промени, които настъпват в медийната сфера в технологично и в съдържателно отношение. С настоящия доклад бих искала да ви запозная с дейността на Европейската асоциация за обучение...

Събития

October, 2018

Thessaloniki Crisis Reporting

The aim of the conference is to discuss how journalists and media should report risk and crisis. More specifically, we aim to bring forward challenges, opportunities and responses needed in a changing media ecosystem. The shift towards this new environment means that crisis journalism should be on focus.

25-26 October, 2018

Moscow Readings 2018

Digital Transformations of Mass Media: Regional, National and Global Aspects, 25-26 October, Moscow.

{

Мнозинството да управлява,
а малцинството да бъде
управлявано – това противоречи
на реда в природата

– Русо

error: The content is protected!!